GAME GIAI TRI Phiên Bản Cho Android - Google Play

Ấn vào " Cài Đặt " để cài đặt app.

GAME GIAI TRI - Link tải trực tiếp

B1: Tải app .
B2: Bạn vào cài đặt trên Android, chọn Bảo mật.
B3: Kéo xuống và chọn Không rõ nguồn gốc.
B4: Tiến hành cài đặt.

GAME GIAI TRI Phiên Bản IOS - Cho IPHONE

Ấn vào " Cài Đặt " để cài đặt app.

GAME GIAI TRI - Link tải trực tiếp

B1: Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Sau khi cài đặt GAME GIAI TRI thành công bạn cần vào:
Cài đặt→ C.Đ chung→ Quản lý thiết bị→ JEXCORE INFOTECH PRIVATE LIMITED→ Tin cậy
Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download